Disclaimer & Privacy

Felelősségi nyilatkozat és adatvédelem

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT Nedis

Ez a szabályzat a weboldalunk kezelését írja le az Ön személyes adataira vonatkozó feldolgozási tevékenységek tekintetében, amikor a következő weboldalon látogat el hozzánk:

hqnedis.hu/hu-hu

(a "Weboldal")

Kizárólag a Weboldalunk tartalmára vonatkozik, és nem érinti azokat a weboldalakat, amelyeket a felhasználók a Weboldalon található külső linkekre kattintva látogathatnak meg.

A portálon kínált egyes szolgáltatásokra vagy információkra eltérő adatvédelmi irányelvek vonatkozhatnak. Ilyen esetekben külön adatvédelmi szabályzatot teszünk közzé.

A jelen Adatvédelmi nyilatkozatban az "Ön" kifejezés Önt, mint magánszemélyt jelenti.

A jelen Adatvédelmi nyilatkozatban a "mi" vagy "minket" az Ön személyes adataival kapcsolatban az Adatkezelőt jelenti (a következő 1.8. bekezdésben meghatározottak szerint).

1.1. MILYEN INFORMÁCIÓKAT GYŰJTENEK?

"Személyes adat": az Önre vonatkozó információ.

Amikor Ön meglátogatja ezt a weboldalt, személyes adatokat gyűjthetünk:

 • közvetlenül, ahol Öntől adatokat kérnek. Ha a Webhely bármely "Feliratkozás" funkcióját használja, akkor előfordulhat, hogy meg kell adnia elérhetőségi adatait, valamint az oldalra vagy a megtekintett tartalomra vonatkozó információkat; vagy
 • közvetett módon, sütik használatával (a Sütikre vonatkozó szabályzatunkban részletesen leírtak szerint), a Honlap egyes oldalainak Ön által történő használatának nyomon követésével (pl. az Ön internetprotokoll-címe) és/vagy más technikai eszközökkel a Honlap Ön általi használatának nyomon követése céljából.

A Weboldalon keresztül nem törekszünk érzékeny adatok gyűjtésére.

1.2. HOGYAN HASZNÁLJÁK FEL A SZEMÉLYES ADATOKAT?

A Weboldalon keresztül gyűjtött személyes adatokat a következő célokra dolgozhatjuk fel és használhatjuk fel:

 1. a Weboldal kezelése;
 2. jogi és/vagy adóügyi kötelezettségek teljesítése;
 3. hogy az Ön kérésére információkat, termékeket és szolgáltatásokat nyújtsunk Önnek - például, hogy lehetővé tegyük Önnek, hogy a Weboldalon keresztül vásároljon, hogy teljesítsük a Weboldalra és/vagy hírlevelünkre való feliratkozásra vonatkozó kérését, és hogy megfelelően válaszoljunk visszajelzéseire és kérdéseire.
 4. a Webhelyen megjelenő tartalom az Ön egyedi igényeihez igazítása;
 5. hogy megfelelően válaszolhassunk visszajelzéseire és kérdéseire;
 6. bármely más célra, amely ahhoz szükséges, hogy szolgáltatásainkat nyújthassuk.

A navigációs adatokra vonatkozó előírásokra is figyelemmel, amelyek továbbítása automatikus, és az internetes kommunikációs protokollok velejárója, Ön szabadon dönthet arról, hogy megadja-e személyes adatait vagy sem.

 

Amennyiben azonban Ön regisztrálni kíván a Weboldalra, hírlevelünkre kíván feliratkozni, az online áruházban kínált termékeket kíván vásárolni és/vagy a Weboldal fenntartott területéhez kíván hozzáférni, a vonatkozó űrlapok kötelező mezőinek kitöltése az Ön személyes adataival szükséges. A személyes adatok megadásának elmulasztása megakadályozza az említett szolgáltatások és funkciók elérését és használatát.

Az a) és c) pontban leírt adatkezelés jogalapja tehát az Ön által a Weboldalon keresztül megfogalmazott kérés teljesítése. E célok eléréséhez nincs szükség az Ön hozzájárulására.

Az előző b) pontban leírt cél tekintetében az adatkezelés jogalapja az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, ezért az Ön hozzájárulása nem szükséges az adatkezelés engedélyezéséhez.

Bizonyos esetekben, a Weboldalunkon szerzett tapasztalatai során kérhetjük az Ön hozzájárulását ahhoz, hogy személyes adatait marketing célokra feldolgozzuk.

Minden esetben, ha az Ön hozzájárulását az említett célokra adta meg, Önnek mindig joga van ahhoz, hogy bármikor visszavonja hozzájárulását, vagy tiltakozzon személyes adatainak a felhasználók profilalkotása és/vagy marketing célú feldolgozása ellen.

1.3. HOGYAN VÉDIK A SZEMÉLYES ADATOKAT?

A Weboldalon keresztül gyűjtött személyes adatokat a jogosulatlan felhasználás megakadályozása érdekében biztosítjuk. A személyes adatok továbbítása titkosított formában történik. A biztonság garantálása érdekében heti rendszerességgel biztonsági ellenőrzéseket végzünk, és évente egyszer kódellenőrzésre kerül sor.

1.4. HOGYAN HASZNÁLJÁK A SÜTIKET A PORTÁLON?

A sütik olyan információk, amelyeket egy webszerver küld a felhasználó számítógépére, és amelyek ott tárolódnak. Annak érdekében, hogy megtudja, milyen cookie-kat használnak ezen a weboldalon, kérjük, tekintse meg a Nedis és a cookie-k fejezetet. Ha vissza akarja utasítani bármelyik süti használatát, kérjük, hogy az Ön által használt internetes böngészők mindegyikének beállításait külön-külön módosítsa (ezzel kapcsolatban a művelet elvégzésének módjáról a böngészője weboldalán talál részleteket), vagy módosítsa a beállításokat a következő weboldalon: www.youronlinechoices.com.

Ebben az esetben kérjük, vegye figyelembe, hogy a webes navigáció és a weboldal tartalmának élvezhetősége veszélybe kerülhet.

1.5. HOGYAN GYAKOROLHATOM JOGAIMAT?

Ön bármikor jogosult arra, hogy - feltéve, hogy a konkrét körülményekre tekintettel a vonatkozó jog alkalmazható - kérje tőlünk az általunk gyűjtött személyes adataihoz való hozzáférést, azok helyesbítését, az adatkezelés elleni tiltakozást vagy annak korlátozását, személyes adatainak törlését, az adatok hordozhatóságát és panasz benyújtását.

Különösen az Ön személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatban:

 • joga van másolatot kérni az Önről tárolt információkról;
 • kérheti az adatok frissítését, helyesbítését és kiegészítését, valamint jogszerű okokból tiltakozhat személyes adatai teljes vagy részleges feldolgozása ellen, még akkor is, ha az a gyűjtés célja szempontjából lényeges;
 • bizonyos körülmények között kérheti az Önről tárolt adatok törlését a nyilvántartásunkból;
 • joga van ahhoz, hogy az Önről tárolt adatokat egy másik szervezetnek továbbítsuk;

abban az esetben, ha a hozzáférési jog alapján elutasítjuk a kérelmét, meg fogjuk indokolni, hogy miért. Abban az esetben, ha panaszt kíván tenni azzal kapcsolatban, hogy személyes adatait az Adatkezelő hogyan kezeli, vagy hogy panaszát hogyan kezelték, joga van ahhoz, hogy közvetlenül a felügyeleti hatóságnál tegyen panaszt.

Az Adatkezelő által végzett adatkezelési tevékenységekkel kapcsolatos további információkért és/vagy jogainak gyakorlásáért az Adatkezelővel a GDPR@nedis.com e-mail címen veheti fel a kapcsolatot.

Ezen túlmenően, különös tekintettel az Ön azon jogára, hogy visszavonja a személyes adatoknak a kereskedelmi és promóciós anyagok e-mailben történő kézbesítéséhez való felhasználásához adott hozzájárulását, Ön az általunk küldött kereskedelmi kommunikáció láblécében található "Leiratkozás" linkre is rákattinthat.

1.6. TOVÁBBÍTANAK-E SZEMÉLYES ADATOKAT EGY MÁSIK ORSZÁGBA, ÉS ADNAK-E ÁT SZEMÉLYES ADATOKAT MÁS SZERVEZETEKNEK?

A weboldal egy európai szerveren található.

A fenti 1.2. bekezdésben meghatározott célokból az Ön személyes adatai továbbításra kerülhetnek a Nedis csoporton belül más, az Európai Unión belüli és/vagy kívüli országokban található jogi személyeknek. Ezen túlmenően az Ön személyes adatait a következő kategóriákba tartozó harmadik felek is feldolgozzák:

a) harmadik felek, akik az informatikai rendszer kezeléséhez szolgáltatásokat nyújtanak;

b) jogi, számviteli és tanácsadói szolgáltatásokat nyújtó harmadik felek;

c) bűnüldöző vagy szabályozó hatóságok, illetve felhatalmazott harmadik felek;

A fent megjelölt kategóriákhoz tartozó harmadik feleket kifejezetten adatfeldolgozóként jelölték ki az általános adatvédelmi rendelet ("GDPR") 28. cikke alapján, vagy adatkezelőként járhatnak el.

Az Ön személyes adatainak az Európai Unión kívüli továbbítása, amennyiben az Európai Bizottság megfelelőségi határozatai nem állnak rendelkezésre, a GDPR követelményeinek megfelelő biztosítékok elfogadásához kötött, a GDPR követelményeinek megfelelően.

1.7. MENNYI IDEIG ŐRZIK MEG A SZEMÉLYES ADATOKAT?

Személyes adatait csak addig őrizzük meg, amíg az ésszerűen szükséges a jelen Adatvédelmi nyilatkozatban leírt célokra.

Különösen, ha Ön regisztrált felhasználó, az Ön személyes adatait a távozását/leiratkozását követő néhány héten belül töröljük, amennyiben a távozásának időpontjában nem merül fel semmilyen, az Ön számára nyújtott szolgáltatással kapcsolatos kérdés.

Amennyiben Ön a Weboldalon keresztül vásárol, az Ön kérésének teljesítése érdekében gyűjtött adatokat a vonatkozó megrendeléstől számított 7 évig tároljuk, amennyiben az említett vásárlással kapcsolatos ügyek nem állnak folyamatban.

Nem regisztrált felhasználóként az Ön által kért szolgáltatások nyújtása céljából feldolgozott személyes adatait csak a kérésének teljesítéséhez feltétlenül szükséges ideig tároljuk, és ezt követően töröljük.

 

A "Naplóadatok" esetében a következő információkból áll:

 • A készülék által jelenleg használt internetprotokoll-cím (IP-cím).
 • A weboldal vagy fájl felhívásának neve és címe
 • A hozzáférés dátuma és időpontja
 • A továbbított adatok mennyisége
 • A böngésző típusa és verziója, amellyel Ön a Weboldalra látogat
 • A készülék operációs rendszere
 • A használt eszköz típusa és MAC-címe
 • Referrer-URL (korábban meglátogatott oldal),

a feldolgozás után azonnal automatikusan törlődik. Fenntartjuk azonban a jogot, hogy a naplóadatokat hosszabb ideig tároljuk, ha olyan tények merülnek fel, amelyek arra utalnak, hogy a Weboldal ellen számítógépes bűncselekményeket követnek el.

1.8. KI AZ ADATKEZELŐ?

A NEDIS BV, székhelye: De Tweeling 28, 5215 MC 's-Hertogenbosch, Hollandia, az Ön személyes adatainak adatkezelője ("Adatkezelő").

2.1. ADATKEZELŐ

A Nedis BV, székhelye: De Tweeling 28, 5215 MC 's-Hertogenbosch Hollandia, az Ön személyes adatainak adatkezelője ("Adatkezelő").

Az Adatkezelővel a GDPR@nedis.com e-mail címen vagy a bejegyzett címen futárszolgálat útján léphet kapcsolatba.

2.2. SZEMÉLYES ADATOK MEGHATÁROZÁSA ÉS AZ ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

A GDPR értelmében személyes adatnak minősülnek: "Bármely azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ; azonosítható természetes személy az, aki közvetlenül vagy közvetve azonosítható, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy az adott természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző egy vagy több tényező alapján" ("adatok").

Az Ön adatait annak érdekében gyűjtjük, hogy feldolgozzuk az Ön megrendeléseit, biztosítsuk Önnek a kért árut vagy szolgáltatást, kezeljük a szállítást, a számlakibocsátást és a fizetés beszedését, valamint hogy elvégezzük az Önnel fennálló szerződéses kapcsolat kezelésével kapcsolatos valamennyi tevékenységet, beleértve az ügyfélszolgálati tevékenységeket is. Ezek különösen olyan adatkezelési tevékenységek, amelyek az Ön által kötött szerződés teljesítéséhez szükségesek, vagy ahhoz, hogy az Ön kérésére a szerződés megkötését megelőzően lépéseket tegyünk, valamint ahhoz, hogy további szolgáltatásokat nyújtsunk Önnek, amelyekre szüksége lehet, például ügyfélszolgálati szolgáltatásokat.

Az összegyűjtött adatokat az Adatkezelőt terhelő jogi kötelezettségek teljesítése érdekében is feldolgozzák, mint például az Ön által kötött szerződéssel kapcsolatos adókötelezettségek.

Az Adatkezelő feldolgozhatja az Ön adatait marketingközlemények és reklámok küldése céljából is, hogy közvetlenül népszerűsítse saját termékeit és szolgáltatásait, amelyek hasonlóak az Ön által már megrendelt vagy megvásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz. Ennek során a Nedis csoport a GDPR-nak megfelelően, jogos érdekeinek érvényesítése érdekében jár el. Önnek minden esetben joga van ahhoz, hogy bármikor lemondjon ezen közlemények fogadásáról.

 

Ezen túlmenően, az Ön kifejezett kérésére az Adatkezelő feldolgozhatja az Ön adatait annak érdekében, hogy marketing e-maileket és reklámokat küldjön Önnek, különleges promóciókat kínáljon Önnek, és tájékoztassa Önt az újonnan elérhető termékekről/szolgáltatásokról és/vagy a kereskedelmi partnerei és/vagy a Csoport más jogi személyei által kínált termékekről/szolgáltatásokról.

Ön bármikor visszavonhatja a fent felsorolt célokra vonatkozó hozzájárulását, ha az alábbi e-mail címen kapcsolatba lép az Adatkezelővel: GDPR@nedis.com

E célból a következő kategóriákba tartozó adatokat kezelhetjük:

 • név, vezetéknév, cím, e-mail cím, telefonszám;
 • a termékek felhasználási területe, munkakör;
 • születési dátum, érdeklődési kör, hobbi, közösségi médiahálózatok profilnevei, profilstatisztikák;
 • IBAN-kód: az Ön által végrehajtott tranzakciók, az Ön által nálunk végrehajtott vásárlások.

Mindenesetre elkötelezettek vagyunk annak biztosítása mellett, hogy az általunk gyűjtött és felhasznált információk megfeleljenek ezeknek a céloknak, és ne sértsék az Ön magánéletét.

Az Art. 13 GDPR értelmében az alábbi táblázatban összefoglaljuk az általunk végzett adatkezelési tevékenységek célját, az Ön adatainak megadására vonatkozó kérés kötelező vagy önkéntes jellegét és az adatszolgáltatás elmulasztásának következményeit, az adatkezelés jogalapját, valamint az adatok megőrzésének időtartamát.

 

Nem.

Az adatkezelési tevékenység céljai

A személyes adatok megadására vonatkozó kérelem kötelező vagy önkéntes jellege

A személyes adatok megadásának elmulasztásának következményei

Az Ön adatainak feldolgozásának jogalapja

Megőrzési időszak

1

Ügyfélkapcsolat és adminisztráció (szerződéses kapcsolat kezelése, ügyfélszerzés, értékesítési megrendelések feldolgozása, szállítás és szállítás teljesítése, számla kiállítása, fizetés beszedése, értékesítés utáni és műszaki szolgáltatás).

Kötelező

Nem lesz lehetséges az Ön által igényelt szolgáltatást vagy árut biztosítani.

A szerződés teljesítése

A szerződés megszűnését követő 15 év

2

Jogi teljesítés

Kötelező

 

Nem lesz lehetséges az Ön által igényelt szolgáltatást vagy árut biztosítani.

Jogi kötelezettség

A szerződés megszűnését követő 15 év

3

Közvetlen marketing

Önkéntes

 

Nem lesz lehetséges, hogy különleges ajánlatainkat vagy új termékeinket/szolgáltatásainkat eljuttassuk Önhöz.

Jogos érdek

 

24 hónap a szerződés megszűnését követően, kivéve Opt out esetén

4

Marketingkommunikáció küldése (a Nedis csoporthoz tartozó jogi személyek vagy kereskedelmi partnerek által kínált új termékekről és technológiákról).

Önkéntes

Nem lesz lehetséges, hogy különleges ajánlatainkat vagy új termékeinket/szolgáltatásainkat eljuttassuk Önhöz.

Az Ön kifejezett hozzájárulása

24 maanden na einde overeenkomst, tenzij er is afgemeld / toestemming is ingetrokken.

5

A személyes preferenciák elemzése célzott, személyre szabott promóciós ajánlatok küldése céljából

Önkéntes

Nem lesz lehetséges személyre szabott ajánlatokat vagy szolgáltatásokat nyújtani Önnek.

Az Ön kifejezett hozzájárulása

12 hónappal a szerződés megszűnését követően, kivéve a hozzájárulás visszavonása esetén

6

Az Ön adatainak harmadik felek részére marketing célokra történő átadása

Önkéntes

Nem lesz lehetséges, hogy harmadik felek reklámokat és promóciókat küldjenek Önnek.

Az Ön kifejezett hozzájárulása

A szerződés felmondásáig / hozzájárulás visszavonásáig

 

 2.3. AZ ÖN ADATAINAK TOVÁBBÍTÁSA UNIÓS ÉS NEM UNIÓS ADATFELDOLGOZÓKNAK

A fenti 2.2. bekezdésben említett célok teljesítése érdekében az Adatkezelőnek szüksége lehet arra, hogy az Ön személyes adatait az Európai Unióban található, az alábbi kategóriákba tartozó harmadik feleknek átadja:

 • Hatóságok és felügyeleti szervek;
 • Harmadik felek, akik az Adatkezelő nevében adóügyi és adminisztratív feladatokat látnak el;
 • Az Adatkezelő információs rendszereihez és az informatikai infrastruktúrához informatikai szolgáltatásokat nyújtó harmadik felek;
 • A kért termék vagy szolgáltatás beszerzéséhez/szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó szolgáltatásokat nyújtó harmadik felek;
 • A Nedis csoport egyéb jogi személyei az Európai Unióban.

A fent említett harmadik feleket az Adatkezelő kifejezetten adatfeldolgozóként jelölte ki, vagy ők járhatnak el adatkezelőként.

 

Az Ön adatai különösen a Nedis Csoport más jogi személyei számára kerülhetnek átadásra, amelyek az Ön által kötött szerződés kezeléséért és/vagy teljesítéséért, a számla kiállításáért és a fizetés beszedéséért felelősek, és/vagy olyan harmadik felek számára, akik az Ön által megrendelt termékek/szolgáltatások szállításáról gondoskodnak.

Az Ön adatai harmadik feleknek is átadhatók, amennyiben a helyi jogszabályok és/vagy hatóságok ezt megkövetelik.

A fent említett kategóriákba tartozó jogi személyek teljes listáját, amelyekkel az Ön adatai közölhetők, megismerheti, ha kapcsolatba lép az Adatkezelővel az alábbi e-mail címen: GDPR@nedis.com.

Végül, az Ön adatait az Adatkezelő kifejezetten erre felhatalmazott alkalmazottai dolgozzák fel.

2.4. AZ ÖN MINT ÉRINTETT JOGAI

Az Ön adatainak birtoklása vagy feldolgozása során Önt, mint érintettet, bármikor megilletik a következő jogok:

 • A hozzájárulás(ok) visszavonásához való jog - Önnek bármikor joga van ahhoz, hogy visszavonja a korábban megadott hozzájárulását (hozzájárulásait) a fent felsorolt valamennyi feldolgozási tevékenységre vonatkozóan;
 • Hozzáférési jog - Önnek joga van másolatot kérni az Önről tárolt információkról;
 • Helyesbítéshez való jog - Ön jogosult az Önről tárolt pontatlan vagy hiányos adatok helyesbítésére;
 • Törléshez való jog - bizonyos körülmények között kérheti az Önről tárolt adatok törlését a nyilvántartásunkból;
 • Az adatkezelés korlátozásához való jog - bizonyos feltételek fennállása esetén Ön jogosult az adatkezelés korlátozására;
 • A hordozhatósághoz való jog - Önnek joga van ahhoz, hogy az Önről tárolt adatokat egy másik szervezetnek továbbítsuk;
 • Tiltakozáshoz való jog - Önnek joga van tiltakozni a feldolgozás ellen;
 • Panasztételhez való jog: amennyiben az Adatkezelő elutasítja az Ön hozzáférési joggal kapcsolatos kérelmét, meg fogjuk indokolni, hogy miért.
 • Önnek joga van panaszt tenni az alábbi 2.5. bekezdésben leírtak szerint.

Az Adatkezelővel a GDPR@nedis.com e-mail címen vagy a bejegyzett címen futárszolgálat útján léphet kapcsolatba.

2.5. PANASZOK

Abban az esetben, ha panaszt kíván tenni azzal kapcsolatban, hogy az Adatkezelő hogyan kezeli az Ön adatait, vagy hogyan kezelte panaszát, joga van ahhoz, hogy közvetlenül az előző 1.5. pontban meghatározott felügyeleti hatóságnál tegyen panaszt.

2.6. BELEEGYEZÉS

A jelen tájékoztatóhoz való hozzájárulásával Ön engedélyt ad arra, hogy az Ön adatait kifejezetten az 1.2. és 2.3. pontban meghatározott alábbi célokra kezeljük:

 

A hozzájárulást bármikor visszavonhatja, illetve az Opt Out-ot bármikor elvégezheti az alábbi e-mail címre küldött levélben: GDPR@nedis.com.

3.1. NEDIS ÉS SÜTIK

Weboldalaink sütiket használnak az Ön online élményének javítása érdekében. Jelen irányelvvel az Adatkezelő a következő információkat adja a cookie-k Weboldalain történő használatáról.

3.2. MI AZ A SÜTI?

Amikor Ön meglátogatja a weboldalt, az információkat tárolhat vagy lekérdezhet az Ön böngészőjében, többnyire sütik formájában. A cookie egy olyan fájl, amely adatokat (betűkből és számokból álló sorozatot) tartalmaz; ezt a fájlt a webszerver továbbítja a webböngészőnek, amikor Ön meglátogat egy weboldalt, majd a böngésző elmenti. A megfelelő azonosító ezután minden alkalommal visszaküldésre kerül, amikor a böngésző egy oldalt kér a szervertől. A sütik által lekérdezett információ lehet az Önre, az Ön preferenciáira, az Ön eszközére vonatkozó, vagy arra szolgál, hogy az oldal az Ön elvárásainak megfelelően működjön. A sütik általában nem tartalmaznak olyan információt, amely lehetővé tenné az Ön személyes azonosítását, de személyre szabottabb és élvezetesebb webes élményt nyújthatnak Önnek. Előfordulhat azonban, hogy az Önről elmentett személyes adatokat összekapcsoljuk a sütikben tárolt adatokkal, és összekapcsoljuk a kapott adatokkal. A cookie-k weboldalakon történő használatáról további információkat a www.allaboutcookies.org weboldalon találhat.

3.3 KÜLÖNBÖZŐ TÍPUSÚ SÜTIK

A sütiket telepítheti a felhasználó által látogatott weboldal üzemeltetője ("első féltől származó sütik") vagy más weboldalak ("harmadik féltől származó sütik"):

Első féltől származó sütik - ezeket a fájlokat a Weboldalunk webszerverének webkiszolgálója állítja be, és azonos domainnel rendelkeznek.

Harmadik féltől származó sütik - amikor Ön a Weboldalunkat használja, harmadik féltől származó sütiket továbbíthatunk Önnek. Ha Ön olyan webhelyet látogat meg, amely beágyazott tartalmat tartalmaz, például YouTube-videókat, ezek a webhelyek cookie-kat továbbíthatnak Önnek. Az Adatkezelő nem ellenőrzi az ilyen cookie-k beállításait. Javasoljuk, hogy az ilyen harmadik fél szolgáltatók weboldalain kérjen további információkat ezekről a cookie-król, és tájékozódjon a megfelelő kezelési lehetőségekről.

Vannak olyan sütik, amelyek tartósan tárolódnak a felhasználó eszközén a lejáratukig vagy a felhasználó általi törlésükig ("állandó sütik"), illetve olyan sütik, amelyek automatikusan törlődnek, amikor a weboldal böngészési munkamenete véget ér, vagy amikor a böngésző bezárásra kerül ("munkamenet sütik").

Munkamenet sütik - ezek olyan ideiglenes fájlok, amelyek csak a weboldalunkon tett látogatása során aktiválódnak. Normális esetben a böngészője törli ezeket a cookie-kat, amint bezárja azt.

Tartós sütik - ezek a fájlok a böngésző munkamenet befejezése után is aktívak. Például, amikor Ön regisztrál egy weboldalon, majd később visszatér és újra meglátogatja azt, a weboldal megtanulta, hogy ki Ön, és személyre szabott tartalmakat jelenít meg. Az ilyen viselkedést a tartós sütik teszik lehetővé.

Mint láthatja, a cookie-kat több célra is használjuk, hogy biztosítsuk a Weboldal megfelelő működését, és jobb és hatékonyabb böngészési élményt nyújtsunk. Az alábbiakban további részleteket olvashat a Weboldalunkon használt sütik típusairól.

Az alábbiakban a Nedis által leggyakrabban használt sütik listáját találja, valamint az egyes sütik használatának magyarázatát.

 

Cookie kategória

Cookie neve

Cookie szolgáltató

Cél

Lejárat:

Típus

Első vagy harmadik féltől származó cookie

Szükséges (funkcionális sütik)

__cfduid

browser-update.org

A Cloudflare tartalomhálózat használja a megbízható webes forgalom azonosítására.

1 év

HTTP

Harmadik fél

Szükséges (funkcionális sütik)

CookieConsent

nedis.com

Tárolja a felhasználó süti hozzájárulásának állapotát az aktuális tartományhoz.

1 év

HTTP

Első fél

Szükséges (funkcionális sütik)

jStorage

nedis.com

Egyedi azonosítót regisztrál a látogató számára, hogy a weboldal felismerje a látogatót az újbóli belépéskor.

Tartós

HTML

Első fél

Funkcionális

lang [x2]

ads.linkedin.com

Emlékszik a felhasználó által kiválasztott weboldal nyelvi verziójára

Ülés

HTTP

Harmadik fél

Funkcionális

 

linkedin.com

 

 

 

Harmadik fél

Statisztikák

e.gif

collect.albacross.com

Az azonos IP-címről érkező különböző felhasználók megkülönböztetésére szolgál.

Ülés

Pixel

Harmadik fél

Statisztikák

gyűjtsd össze a

google-analytics.com

A látogató eszközére és viselkedésére vonatkozó adatok küldésére szolgál a Google Analytics számára. Nyomon követi a látogatót az eszközökön és a marketingcsatornákon keresztül.

Ülés

Pixel

Első fél

Statisztikák

__qca

issuu.com

Gyűjti a felhasználó weboldalon tett látogatásaira vonatkozó adatokat, például a látogatások számát, a weboldalon töltött átlagos időt és a betöltött oldalakat, a weboldal tartalmának optimalizálását szolgáló jelentések készítése céljából.

1 év

HTTP

Harmadik fél

Statisztikák

_dc_gtm_UA-#

nedis.com

A Google Tag Manager használja a Google Analytics szkriptcímke betöltésének vezérlésére.

1 nap

HTTP

Első fél

Statisztikák

_ga

nedis.com

Egyedi azonosítót regisztrál, amely statisztikai adatok előállítására szolgál arról, hogy a látogató hogyan használja a weboldalt.

2 év

HTTP

Első fél

Statisztikák

_gat

nedis.com

A Google Analytics használja a lekérdezési arány korlátozására

1 nap

HTTP

Első fél

Statisztikák

_gid

nedis.com

Egyedi azonosítót regisztrál, amely statisztikai adatok előállítására szolgál arról, hogy a látogató hogyan használja a weboldalt.

1 nap

HTTP

Első fél

Statisztikák

nQ_visitId

nedis.com

Egyedi azonosítót állít be a munkamenethez. Ez lehetővé teszi, hogy a weboldal statisztikai célokra adatokat kapjon a látogatók viselkedéséről.

1 év

HTTP

Első fél

Marketing

BizoID

ads.linkedin.com

A látogatók több weboldalon történő nyomon követésére szolgál annak érdekében, hogy a látogató preferenciái alapján releváns hirdetéseket jelenítsenek meg.

29 nap

HTTP

Harmadik fél

Marketing

IDE

doubleclick.net

A Google DoubleClick által a weboldal felhasználójának a hirdető valamelyik hirdetésének megtekintése vagy kattintása után végzett műveleteinek regisztrálására és jelentésére használják a hirdetés hatékonyságának mérése és a felhasználónak célzott hirdetések megjelenítése céljából.

1 év

HTTP

Harmadik fél

Marketing

test_cookie

doubleclick.net

Annak ellenőrzésére szolgál, hogy a felhasználó böngészője támogatja-e a sütiket.

1 nap

HTTP

Harmadik fél

Marketing

fr

facebook.com

A Facebook egy sor hirdetési termék, például a harmadik fél hirdetők valós idejű licitálására használja.

3 hónap

HTTP

Harmadik fél

Marketing

tr

facebook.com

A Facebook egy sor hirdetési termék, például a harmadik fél hirdetők valós idejű licitálására használja.

Ülés

Pixel

Harmadik fél

Marketing

ads/ga-audiences

google.com

A Google AdWords által használt eszköz, amely a látogató online viselkedése alapján a látogatók weboldalain keresztül történő újbóli megkeresésére szolgál, akik valószínűleg vevőkké válnak.

Ülés

Pixel

Harmadik fél

Marketing

rc::c

google.com

Videóreklámmal összefüggésben használatos. A cookie korlátozza, hogy a látogatónak hányszor jelenik meg ugyanaz a reklámtartalom. A cookie-t arra is használják, hogy biztosítsák a videóreklám relevanciáját az adott látogató számára.

Ülés

HTML

Harmadik fél

Marketing

iutk [x2]

issuu.com

Felismeri a felhasználó eszközét és az elolvasott Issuu-dokumentumokat.

10 év

HTTP

Harmadik fél

Marketing

 

pingback.issuu.com

 

 

 

Harmadik fél

Marketing

bcookie

linkedin.com

A LinkedIn közösségi hálózati szolgáltatás használja a beágyazott szolgáltatások használatának nyomon követésére.

2 év

HTTP

Harmadik fél

Marketing

bscookie

linkedin.com

A LinkedIn közösségi hálózati szolgáltatás használja a beágyazott szolgáltatások használatának nyomon követésére.

2 év

HTTP

Harmadik fél

Marketing

lidc

linkedin.com

A LinkedIn közösségi hálózati szolgáltatás használja a beágyazott szolgáltatások használatának nyomon követésére.

1 nap

HTTP

Harmadik fél

Marketing

UserMatchHistory

linkedin.com

A látogatók több weboldalon történő nyomon követésére szolgál annak érdekében, hogy a látogató preferenciái alapján releváns hirdetéseket jelenítsenek meg.

29 nap

HTTP

Harmadik fél

Marketing

_fbp

nedis.com

A Facebook egy sor hirdetési termék, például harmadik fél hirdetők valós idejű licitálására használja.

3 hónap

HTTP

Első fél

Marketing

_gcl_au

nedis.com

A Google AdSense használja a szolgáltatásait használó webhelyek hirdetési hatékonyságának kikísérletezésére.

3 hónap

HTTP

Első fél

Marketing

_hjIncludedInSample

nedis.com

Meghatározza, hogy a felhasználó navigációját regisztrálni kell-e egy bizonyos statisztikai helytartóban.

Ülés

HTTP

Első fél

Marketing

nQ_cookieId

nedis.com

Egyedi azonosítót állít be egy adott látogatóhoz. Ez az azonosító felhasználható a látogató felismerésére az újbóli belépéskor, és a preferenciák kiválasztásának végrehajtására. A cookie lehetővé teszi továbbá, hogy a weboldal marketingcélokból több weboldalon is nyomon követhesse a látogatót.

1 év

HTTP

Első fél

Marketing

mc

quantserve.com

Adatokat gyűjt a felhasználó weboldalon tett látogatásairól, például arról, hogy milyen oldalakat töltött be. A regisztrált adatokat célzott hirdetésekhez használják fel.

13 hónap

HTTP

Harmadik fél

Marketing

GPS

youtube.com

Egyedi azonosítót regisztrál a mobileszközökön, hogy lehetővé tegye a földrajzi GPS-helyzet alapján történő nyomon követést.

1 nap

HTTP

Harmadik fél

Marketing

PREF

youtube.com

Egy egyedi azonosítót regisztrál, amelyet a Google arra használ, hogy statisztikát vezessen arról, hogy a látogató hogyan használja a YouTube-videókat a különböző weboldalakon.

8 hónap

HTTP

Harmadik fél

Marketing

VISITOR_INFO1_LIVE

youtube.com

Megpróbálja megbecsülni a felhasználók sávszélességét a beépített YouTube-videókat tartalmazó oldalakon.

179 nap

HTTP

Harmadik fél

Marketing

YSC

youtube.com

Egy egyedi azonosítót regisztrál, hogy statisztikát vezessen arról, hogy a felhasználó milyen YouTube-videókat látott.

Ülés

HTTP

Harmadik fél

Marketing

yt-remote-cast-installed

youtube.com

Tárolja a felhasználó videólejátszó beállításait beágyazott YouTube-videó használatával.

Ülés

HTML

Harmadik fél

Marketing

yt-remote-connected-devices

youtube.com

Tárolja a felhasználó videólejátszó beállításait beágyazott YouTube-videó használatával.

Tartós

HTML

Harmadik fél

Marketing

yt-remote-device-id

youtube.com

Tárolja a felhasználó videólejátszó beállításait beágyazott YouTube-videó használatával.

Tartós

HTML

Harmadik fél

Marketing

yt-remote-fast-check-period

youtube.com

Tárolja a felhasználó videólejátszó beállításait beágyazott YouTube-videó használatával.

Ülés

HTML

Harmadik fél

Marketing

yt-remote-session-app

youtube.com

Tárolja a felhasználó videólejátszó beállításait beágyazott YouTube-videó használatával.

Ülés

HTML

Harmadik fél

Marketing

yt-remote-session-name

youtube.com

Tárolja a felhasználó videólejátszó beállításait beágyazott YouTube-videó használatával.

Ülés

HTML

Harmadik fél

Marketing

_hjid

Hotjar

Ezek a sütik lehetővé teszik a Nedis számára, hogy felhasználói betekintést és visszajelzést gyűjtsön arról, hogy az emberek hogyan használják az oldalunkat. Ez helyszíni közvélemény-kutatások, felmérések és a felhasználói viselkedés nyomon követése révén történik.

1 év

HTML

Harmadik fél

Marketing

_hjTLDTest

Hotjar

Ezek a sütik lehetővé teszik a Nedis számára, hogy felhasználói betekintést és visszajelzést gyűjtsön arról, hogy az emberek hogyan használják az oldalunkat. Ez helyszíni közvélemény-kutatások, felmérések és a felhasználói viselkedés nyomon követése révén történik.

Ülés

HTTP

Harmadik fél

 

3.4. TECHNIKAI SÜTIK

A technikai sütik azok, amelyek lehetővé teszik a Weboldal megfelelő működését, és kizárólag a kommunikáció elektronikus kommunikációs hálózaton történő továbbítása céljából kerülnek felhasználásra, amennyiben ez feltétlenül szükséges a szerződő fél vagy a felhasználó által kifejezetten kért információs társadalmi szolgáltatás nyújtásához. Ezek a sütik a Weboldal megfelelő működéséhez szükségesek. További célokra nem kerülnek felhasználásra, és általában közvetlenül a weboldal tulajdonosa vagy üzemeltetője telepíti őket. Az Ön előzetes hozzájárulása nem szükséges ezen cookie-k használatához.

A technikai sütik a következőkre oszthatók:

 • Böngészési és munkamenet sütik: ezek a sütik biztosítják a Honlap rendszeres navigálását és használatát (pl. lehetővé teszik a vásárlást vagy a korlátozott területekre való belépést);
 • Analitikai sütik: ezek a sütik lehetővé teszik a weboldal üzemeltetői számára, hogy statisztikai felmérés céljából anonim módon nyomon kövessék a látogatók által a weboldalak használatának módját, lehetővé téve számukra a weboldal működésének optimalizálását és a jobb böngészési élmény biztosítását. Az analitikai sütik a technikai sütiknek felelnek meg, amennyiben azokat közvetlenül a weboldal üzemeltetője használja arra, hogy összesített információkat gyűjtsön a látogatók számáról és a weboldal használatának módjáról;
 • Funkcionális sütik: ezek a sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználó bizonyos előre meghatározott kritériumok (pl. a nyelv, a vásárláshoz kiválasztott termékek) függvényében böngészhessen a kínált szolgáltatás javítása érdekében. Például lehetővé teszik egy weboldal számára, hogy minden alkalommal, amikor Ön belép az oldalaira, megértse, hogy ki Ön, így nem kell minden alkalommal beírnia a bejelentkezési adatait.

 

3.5. PROFILALKOTÓ SÜTIK

A profilalkotó sütik célja a felhasználói profilok létrehozása, és arra szolgálnak, hogy a felhasználó által a navigáció során mutatott preferenciáknak megfelelő online reklámüzeneteket küldjenek. Ezeket a sütiket, akár az Adatkezelő, akár harmadik felek cookie-jai, pontosan kiválasztják és ellenőrzik, és arra szolgálnak, hogy garantálják, hogy a Weboldalon vagy más, az Adatkezelő által a reklámüzenetek továbbítására használt weboldalakon keresztül kapott marketingüzenetek összhangban legyenek a látogató preferenciáival. Ezen sütik használatához az Ön előzetes hozzájárulása szükséges.

3.6. HOGYAN HASZNÁLJA AZ ADATKEZELŐ HONLAPJA A SÜTIKET?

A sütik használatából származó információkat a következő célokra használjuk fel:

 • A weboldal kezelése;
 • Az Ön számítógépének felismerése, amikor meglátogatja a Weboldalunkat;
 • A Weboldal felhasználóbarátságának javítása;
 • A Weboldal használatának elemzése;
 • A csalások elkerülése és a Weboldal biztonságának növelése érdekében;
 • Weboldalunk személyre szabása az Ön számára (az Önt érdeklő célzott hírekkel);
 • A Weboldalunkon megtett útvonal nyomon követése, amely lehetővé teszi bizonyos funkciók használatát (példák: termékek hozzáadása/eltávolítása a kosárban, vásárlás véglegesítése a pénztárnál). Példaként említjük, hogy amikor Ön tételeket ad hozzá a rendelési űrlaphoz, de úgy dönt, hogy látogatása során nem vásárol, a felhasználóbarátság javítása érdekében egy cookie-ban elmentjük a rendelési űrlap hivatkozási számát, hogy a következő látogatásakor újra előhívhassa az űrlapot.

3.7. SÜTIK BEÁLLÍTÁSAI - BIZTONSÁGOS A SÜTIK AKTIVÁLÁSA?

Igen. A sütik csak rövid adatsorok, amelyek önmagukban nem képesek semmilyen műveletet végrehajtani. A sütik nem használhatók más adatok lekérdezésére a merevlemezről, számítógépes vírusok továbbítására vagy e-mail címek azonosítására és/vagy felhasználására. Az Adatkezelő azt javasolja, hogy engedélyezze a webböngészők számára a cookie-k elfogadását a weboldalunkon.

Hogyan módosíthatom a sütik beállításait?

Böngészőjét úgy állíthatja be, hogy elutasítsa a sütik használatát. Vegye azonban figyelembe, hogy ha ezt megteszi, weboldalunk bizonyos funkciói nem lesznek elérhetőek az Ön számára, ami rontja a böngészési élményt.

Ha vissza akarja utasítani bármelyik süti használatát, kérjük, módosítsa külön-külön az Ön által használt internetes böngészők beállításait (ezzel kapcsolatban a böngészője weboldalán talál részleteket arról, hogyan végezze el ezt a műveletet), vagy módosítsa a beállításokat a következő weboldalon: www.youronlinechoices.com.

 

Az alábbiakban további részleteket talál a sütik beállításainak kezeléséről.

a) Banner

Amikor Ön először lép be a Weboldalra, bármelyik oldalon is landol, megjelenik egy banner, amely egy egyszerűsített és könnyen érthető adatvédelmi nyilatkozatot tartalmaz. Az "Elfogadom" gombra kattintva Ön beleegyezik a sütik használatába. A cookie-kkal kapcsolatos beállításokat ezen a Weboldalon keresztül és a böngésző beállításainak beállításával módosíthatja és kezelheti.

b) Böngészők

Ha szeretné letiltani vagy törölni a bármely weboldalról kapott sütiket, akkor ezt a böngésző beállításainak módosításával teheti meg az erre szolgáló funkció segítségével. Az alábbiakban a következő böngészők utasításaira mutató linkeket találja:

Internet Explorer - http://windows.microsoft.com/en-gb/windows-vista/block-or-allow-cookies

Króm - https://support.google.com/chrome/answer/95647

Firefox - https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

Opera - http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/

Szafari - https://support.apple.com/kb/PH17191?locale=en_US

Emlékeztetjük Önt, hogy az összes cookie letiltása, beleértve a navigációs és funkcionális cookie-kat is, problémákat okozhat a Weboldal böngészésében.

Amennyiben az összes cookie letiltása mellett dönt, az alábbiakban néhány példát talál az esetlegesen követendő feldolgozásra:

Az Internet Explorerben az összes cookie-t blokkolhatja, ha az "Eszközök", "Internetes beállítások", "Adatvédelem" menüpontra kattint, majd a csúszkával kiválasztja az "Összes cookie blokkolása" lehetőséget;

A Mozilla Firefoxban az összes cookie-t blokkolhatja, ha az "Eszközök", majd a "Beállítások" menüpontra kattint, és az "Adatvédelem" részben kikapcsolja a "Sütik elfogadása webhelyekről" opciót.

Felhívjuk azonban a figyelmét, hogy az összes cookie letiltása számos weboldal használhatóságára negatív hatással van.

Ha törölni szeretné a számítógépén már elmentett sütiket, akkor a következő lépéseket kell követnie:

Ha Internet Explorert használ, akkor manuálisan kell törölnie a cookie-fájlokat (erre vonatkozó utasításokat a http://support.microsoft.com/kb/278835 oldalon talál);

Ha a Mozilla Firefoxot használja, és törölni szeretné a cookie-kat, először ellenőrizze, hogy a cookie-k törlődnek-e, amikor a "Magánadatok eltávolítása" opciót használja (ezt a beállítást az "Eszközök", "Beállítások, "Beállítások" és "Adatvédelem" menüpontra kattintva módosíthatja), és kattintson az "Eszközök" menü "Legutóbbi előzmények törlése" menüpontjára.

A sütik aktiválásához viszont az alábbi, az Ön böngészőjére vonatkozó utasítások segíthetnek:

 

Microsoft Internet Explorer

Válassza az "Eszközök" menü "Internetes beállítások" menüpontját.

Kattintson az "Adatvédelem" fülre.

A "Beállítások" alatt kattintson a "Standard" gombra (vagy mozgassa a csúszkát kézzel a "Közepes" értékre).

Kattintson az OK gombra.

 

Mozilla Firefox

Menjen az "Eszközök" menübe.

Válassza a "Beállítások" lehetőséget.

Válassza ki az "Adatvédelem" feliratú ikont.

Kattintson a cookie-k használatát engedélyező négyzetre (az "Egyéni beállítások használata az előzményekhez" alatt).

Kattintson az OK gombra a módosítások mentéséhez.

 

Google Chrome

A Testreszabás és vezérlés menüben válassza a "Beállítások" menüpontot.

A "Speciális beállítások" (Adatvédelem, Tartalmi beállítások) menüpontban találja meg a "Sütik" részt.

A sütik használatának engedélyezéséhez a "Helyi adatok beállításának engedélyezése" (vagy "Minden süti aktiválása") lehetőséget kell kiválasztania.

Kattintson az OK gombra.

 

Szafari

Válassza a Safari > Beállítások menüpontot, majd kattintson az Adatvédelemre.

A "Sütik blokkolása" mezőben adja meg, hogy a Safari elfogadja-e a webhelyek sütijeit, és ha igen, mikor.

 

3.8. EGYÉB WEBOLDALOK

Javasoljuk, hogy olvassa el a Weboldalon található linkeken keresztül elérhető weboldalak adatvédelmi és cookie-politikáját. Emlékeztetjük Önt, hogy a jelen Webhelyen megadott cookie-beállításai nem kerülnek elmentésre más vállalatok weboldalain.

3.9. KÖZZÉTÉTEL ÉS TERJESZTÉS

A sütik segítségével megszerzett adatokat az Adatkezelő kifejezetten erre felhatalmazott alkalmazottai és munkatársai dolgozzák fel. Ezen túlmenően ezeket az adatokat a nevünkben technikai és szervezési feladatokat ellátó harmadik fél vállalatok (pl.: webszolgáltatók) is feldolgozhatják. Ezek a vállalatok adatfeldolgozóként vannak kijelölve. A sütik segítségével megszerzett adatok külföldre továbbíthatók, de semmilyen körülmények között nem kerülnek ismeretlen személyekhez.

3.10. MI A HELYZET A JOGAIDDAL?

Ön bármikor jogosult tájékoztatást kérni tőlünk személyes adatainak feldolgozásáról, hozzáférni, frissíteni vagy törölni az adatait, valamint tiltakozni az adatai feldolgozása ellen és/vagy az illetékes felügyeleti hatósághoz fordulni a jelen weboldal adatvédelmi nyilatkozatában foglaltak szerint.

 

Jogai gyakorlása érdekében az Adatkezelővel az alábbi e-mail címen léphet kapcsolatba: GDPR@nedis.com